Medlemsmøder

Det Unge Akademi holder medlemsmøder én gang om måneden, 10 måneder om året. De fleste møder foregår i Videnskabernes Selskabs lokaler. Her mødes medlemmerne på tværs af faggrænser og hører om hinandens forskning gennem grif-foredrag, holder tværvidenskabelige oplæg ved hydraforedrag, diskuterer forskningspolitiske emner og initierer nye, spændende projekter. De enkelte udvalg holder for de meste også møder ved samme lejlighed.

Grifforedrag

Hydraforedrag

Grifforedrag er en veletableret tradition i Det Unge Akademi. Det er formatet, hvor medlemmerne i korte oplæg fortæller hinanden om deres forskning,

Et grifforedrag skal fagligt finde den rette balance mellem på den ene side at være populært, fordi medlemmerne spænder så fagligt bredt, og på den anden side give plads til metodiske refleksioner på et højere plan end til et almindeligt populærvidenskabeligt foredrag. Foredragsholderen skal på 10 minutter svare på tre spørgsmål:

1: Hvad brænder du for i din forskning?

2: Hvilken metode bruger du?

3: Hvad er en faglig udfordring i dit felt?

Efterfølgende drøftes oplægget i mindre grupper, hvorefter medlemmerne har mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderen – noget de i den grad benytter sig af.

Hydraen er symbolet på DUA’s tværvidenskabelige diskussioner. Konceptet blev udviklet af samarbejdsudvalget i 2019 for at udfordre DUA’s medlemmer til at sætte deres kernefaglighed på spil i større tværvidenskabelige sammenhænge.

DUA’s hydra har tre hoveder, og hver Hydra har således tre oplægsholdere, der taler om samme emne med hver deres faglighed som baggrund og ud fra blot et enkelt billede efter eget valg. Ordstyreren – hydrabetvingeren – fører derefter hele forsamlingen igennem en debat om det valgte emne.

Gennem Hydraen oplever DUAisterne, hvordan tværvidenskabelig tænkning kan bidrage med nye perspektiver på kendte problematikker.