Offentlig deltagelse – politik

Det Unge Akademi har et højt offentligt aktivitetsniveau i løbet af året.

Flere af aktiviteterne er faciliteret gennem de tre stående udvalg: Formidlingsudvalget, Forskningspolitisk udvalg og Samarbejdsudvalget.

Forskningspolitisk udvalg står for flere af de politiske aktiviteter i Det Unge Akademi, herunder Det Unge Akademis deltagelse på folkemødet, hvor der arrangeres debatter i samarbejde med bl.a. Tænketanken DEA, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) og Videnskabernes Selskab.

Herudover afholdes der årlige møder med departementschefen i Uddannelses- og Forskningsministeriet og møder med Danmarks Frie Forskningsfond.

Det Unge Akademi deltager også aktivt i den offentlige debat gennem debatindlæg, pressemeddelelser, støtteerklæringer, åbne breve, osv.