Indvandring – retorisk slagmark | 16. april, 17-19

10.04.2024

Indvandring er et betændt emne. Det er faktisk så betændt, at mange ikke kan holde ud at være i rum med nogen, som ikke deler deres holdning til emnet. Hvordan er vi kommet dertil?

Lektor ved Statskundskab på Aarhus Universitet, Kristina Bakkær Simonsen, vil i dette oplæg argumentere for, at politikerne har gjort indvandring til et moralsk anliggende ved at bruge en bestemt retorik. Oplægget giver eksempler på denne retorik og trækker på undersøgelser af de polariserende konsekvenser.

Oplægsholder

Kristina Bakkær Simonsen er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og medlem af Det Unge Akademi. Hun forsker i indvandreres integration, tilhørsforhold, og politiske inklusion på den ene side og majoritetssamfundets og politikernes forhold til disse emner på den anden.