Årets Forskningsmiljø 2024

17.06.2024

Forskningsgruppen Psychology of Sports, Excellence and Health (PSYCH) fra Syddansk Universitet vinder DUAs Forskningsmiljøpris

Vinderene

PSYCH er en forskningsenhed, der bygger på et af Institut for Idræt og Biomekaniks centrale fundamenter – den menneskelige bevægelses pædagogik. Forskningsmæssigt har enheden en stor diversitet, og kombinerer innovation med sportspsykologi, træningspsykologi og uddannelsespædagogik. Deres seneste forskning beskæftiger sig med, hvordan succesfulde talentudviklingsmiljøer skabes i sportsverdenen. Det har beriget dem med indsigter, som de selv anvender i praksis i deres egen forskningsenhed.

Ph.d.-studerende Line Maj Sternberg og Nicklas Stott Venzel, som indstillede forskningsenheden til prisen, fremhæver, at der er fællesnævnere mellem gruppekulturen i PSYCH og succesfulde talentmiljøer i sportsverdenen.

Ved prismodtagelsen havde DUA lejlighed til at stille vinderene nogle spørgsmål:

Hvad betyder det for jer at vinde forskningsmiljøprisen 2024?

Vi er utrolig glade og stolte over at vinde forskningsmiljøprisen 2024. Det betyder meget for os, at I anerkender de tiltag, vi gør i vores miljø for at fremme trivsel og udvikling af unge forskere. En pris som denne sætter fokus på miljøet omkring forskerne, og hvordan miljøet er med til at udvikle alle i enheden. Det betyder derfor meget for os at vinde netop forskningsmiljøprisen, da det kun er muligt som en fælles enhed med tillid og fælles ønsket retning.

Har I nogle råd, I kunne tænke jer at videregive til andre forskningsmiljøer?

Ingen udvikler sig i et vakuum, og derfor anser vi det som særlig vigtigt at fokusere på miljøet, og hvordan det understøtter udvikling og trivsel for alle. Vi vil derfor gerne opfordre til, at man kigger på den struktur og kultur, man har I enheden, og overvejer om det fordrer til både udvikling og trivsel. Hos os er dørene til kontorerne f.eks. altid åbne, så man automatisk inviteres indenfor, hvis der er behov for sparring eller anden form for hjælp. Derudover deler vi både sejre og udfordringer med hinanden til møder og ved frokostbordet for at give et indblik i, hvordan det går i både ens arbejdsliv og privatliv.

Har I gjort jer overvejelser om, hvad I vil bruge pengene på?

Vi er i gang med at planlægge en studietur for enheden, hvor vi vil besøge et andet forskningsmiljø. Ønsket er, at vi som gruppe tilegner os ny faglig viden i kombination med, at vores sociale fællesskab samtidig bliver styrket.

Et stærkt felt

PSYCH vandt årets forskningsmiljøpris ud af et stærkt ansøgerfelt, hvor hver en indstilling bidrog med vigtige perspektiver på gode forskningsmiljøer. De fik især konkurrence fra  Structural Biology and NMR Laboratory (SBiLab) fra Københavns Universitet og The Technologies in Practice (TiP) fra Københavns IT-Universitet, som begge undersøger deres fænomener interdisciplinært. SBiLab studerer proteinernes strukturelle biologi, og gjorde sig særligt bemærket hos bedømmelsesudvalget ved dets fokus på kreativitet. Dette kommer blandt andet til udtryk gennem SBiNLabs vægtning af innovative ideer, som der i forskningsmiljøet opfordres til at udforske uden frygten for at fejle. TiP befinder sig i krydsfeltet mellem IT og samfund, hvor de udfærdiger kvalitative studier af teknologisk medierede praksisser i organisationer og i hverdagslivet. Forskningsmiljøet i TiP har et specifikt fokus på at opbygge en ny akademisk kultur, hvor seniorpersonale og gæsteforelæsere deler deres egne erfaringer for at hjælpe juniorforskere med at navigere i den akademiske verden. De hylder hinandens succes og anerkender fejl.

 


Baggrund for årets forskningsmiljøpris 2024

Gode forskningsmiljøer gør forskningen bedre. Derfor stiftede Det Unge Akademi i 2022 årets forskningsmiljøpris, med formålet at anerkende forskningsmiljøets betydning for den enkelte forskers arbejde, præstationer og velvære samt deltagernes bidrag til fællesskabet. Fokus er særligt på, at yngre forskere får vejledning, sparring og mulighed for at udvikle sig. Ønsket er, at forskningsmiljøprisen stimulerer samtalen om, hvilke kvaliteter, der karakteriserer et godt forskningsmiljø.

Dette års bedømmelsesudvalg

I år blev indstillingerne til forskningsmiljøprisen bedømt af et interdisciplinært udvalg af seks medlemmer af Det Unge Akademi: Niels Chr. Hansen, Amalie Skovmøller, Søren Ulstrup, Alexandra Brandt Ryborg Jønsson,  Peter Ebert Andersen og Nina Molin Høyland-Kroghsbo. Sidstnævnte var forperson for bedømmelsesudvalget og overrakte prisen til vinderene ved DUAs sommerfest den 7. juni i Arbejdermuseets festsal (se artikel andetsteds).

Nina begrundede bl.a. udvælgelsen af PSYCH til prisen således: ”Samlet set fremstår PSYCH som en forskningsgruppe med en unik holdånd og en stærk struktur og kultur. De bruger deres viden om, hvordan man opbygger succesfulde talentmiljøer i sport, til at forme deres eget forskningsmiljø. På et solidt fundament af videndeling, psykologisk tryghed og mental sundhed kan deres forskningstalenter udvikles, trives og præstere optimalt.”