CLOSE SORTING AND FILTERS

Klasser

Election year

SHOW ALL

SortForskningsformidling – artikler fra årsskriftet

Her kan du læse forskningsartikler, som er udgivet i Det Unge Akademis årsskrift, og som medlemmerne har skrevet om deres egen forskning.

FILTERS AND SORTING
search
  • SHOW ALL
  • HUMANIORA OG SAMFUNDSVIDENSKAB
  • NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKAB

Kroppen og kræften

Lykke Sylow, Biomedicinsk Institut og Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Hvad lever hvor i menneskets tidsalder?

Naia Morueta-Holme, Globe Institute, Københavns Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Kærlighed i forskning

Christian Suhr, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, Knud Jønsson, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, Mathias Wullum Nielsen, Sociologisk Institut, Københavns Universitet, Naia Morueta-Holme, Globe Institute, Københavns Universitet, Simona Zetterberg-Nielsen, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Tværfaglig

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Fejl som spejl på kognitive processer

Line Burholt Kristensen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Overdiagnostik: Bagsiden af sundhedsvæsenets medalje

Alexandra Brandt Ryborg Jønsson, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Bæredygtig katalyse

Nina Lock, Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Algoritmer og deres begrænsninger

Kasper Green Larsen, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet og Datalogisk Institut, Københavns Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Når vi holder afstand, bringer musikken os sammen

Niels Chr. Hansen, Institut for Klinisk Medicin - Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Papirsortering

Birgitte Beck Pristed, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Katastrofer, ret og retfærdighed

Kristian Cedervall Lauta, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Vegetationsdynamik i et foranderligt Arktis

Signe Normand, Sektion for Økoinformatik og Biodiversitet samt Center for Biodiversitets Dynamik i en Foranderlig Verden, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Genomets interne konflikter

Peter Refsing Andersen, Institut for Molekylærbiologi og genetik, Aarhus Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Det dataficerede menneske

Stine Lomborg, Institut for Kommunikation, Københavns Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

At pakke rygsækken på ny

Mathias Danbolt, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Hvilken type viden er bæredygtig viden

Steffen Dalsgaard, IT-Universitetet i København, og Kristian Cedervall Lauta, professor i retsvidenskab ved Københavns Universitet

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Afrika i videnskabernes verden

Casper Andersen, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Skal årsagen til diabetes findes i hjernen?

Tune Pers, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og Statens Serum Institut, Epidemiologi.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Cellernes teoremer

Elisenda Feliu, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Alt og magneter

Rasmus Bjørk, Institut for Energikonvertering og -lagring, Danmarks Tekniske Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Ord og andre undere

Carsten Levisen, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Verden ifølge humaniora

Anders Engberg-Pedersen, Institut for Kulturvidenskab, Syddansk Universitet, Karen Gram-Skjoldager, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet og Mikkel Bille, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Kreativitet og computere

Peter Dalsgaard, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Fremtidens batterier skabes med materialevidenskab

Dorthe Bomholdt Ravnsbæk, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Planters kommunikationsnetværk

Hussam Nour-Eldin, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Psykologien bag falske nyheder

Michael Bang Petersen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Bureaukraterne kommer! Folkeforbundet og opfindelsen af den internationale embedsmand

Karen Gram-Skjoldager, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Mod en ny forståelse af kreativiteten i en digitaliseret verden

Peter Dalsgaard, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Det glade budskab og syriske kristnes rolle på den nationale scene

Andreas Bandak, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universiteter.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Grundvidenskab på arbejde i den bioteknologiske industri

Thomas Just Sørensen, Nano-Science Center og Kemisk Institut, Københavns Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Et penselsstrøg med atomer

Thomas Bjørnskov Poulsen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Danske registre giver unikke oplysninger og lægemidlers langtidsbivirkninger

Tine Jess, afd. for Klinisk Epidemologi, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Massens oprindelse og naturens kærlighed

Mads Toudal Frandsen, CP3-Origins, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Til middag hos de døde

Anne Katrine de Hemmer Gudme, Afdeling for Bibelsk Eksegese, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Hvem ved hvad?

Mikkel Gerken, Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse, Syddansk Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Litteraturens kartografi

Anders Engberg-Pedersen, Institut for Kulturvidenskab, Syddansk Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Byggeplads for naturens molekylære præcisionsbomber

Thomas Bjørnskov Poulsen, Institut for Kemi, Aarhus Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

På opdagelse i proteinernes verden

Kresten Lindorff-Larsen, Biologisk Institut, Københavns Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Jagten på den sorte mambas gift

Andreas Hougaard Laustsen-Kiel, Institut for bioteknologi og biomedicin, Danmarks Tekniske Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Hormoner og hjernekemi – Betydning for mental sundhed og sygdom

Mads Toudal Frandsen, CP3-Origins, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Sprogteknologi for resten af verden

Anders Søgaard, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Antikvitetshandel i Egypten, 1880-1930 – H.O. Langes reisedagbøker

Frederik Hagen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Jøder og muslimer i østnordisk litteratur

Jonathan Adams, Institutionen för Nordiska Språk, Uppsala Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Kvantefysikkens uransagligheder

Nikolaj Zinner, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Billeder af data

Rikke Schmidt Kjærgaard, Aarhus Institute of Advanced Studies, og Interdiciplinært Nanoscience Center, Aarhus Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Blændet af atomet

Casper Sylvest, Institut for Historie, Syddansk Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Fra filosofisk skepticisme til videnskabsskepticisme

Mikkel Gerken, Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Kulstoffets kulturhistorie i det 21.århundrede: Fra fossilt brændsel til CO2-kreditter

Steffen Dalsgaard, IT-Universitetet i København

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Hjertets molekylære arbejdsheste og kontrollører

Alicia Lundby, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Mød Narluga – Verdens eneste bevis på at narhval og hvidhval kan krydsbefrugte

Eline Lorenzen, GLOBE Institute, Københavns Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Genetisk kortlægning af isbjørnens (udviklings) historie

Eline Lorenzen, University of California, Berkeley og Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Et friskt pust til livet på jorden

Tais Wittchen Dahl, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Sprog, krop og sted

Pia Quist, Nordisk Forskningsinstitut, Afd. for Dialektforskning, Københavns Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

‘Byens rødder’ – Ærkæologiske undersøgelser af den urbane kultur i skandinavien

Andres S. Dobat, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

At leve med lys

Mikkel Bille, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Fra forældreløs ligand til receptor kernefamilie

Petrine Wellendorph og Inge Stengaard Villumsen, Institut for Lægmiddeldesign og farmakologi, Københavns Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Smartphones bidrager til videnskaben

Sune Lehmann, DTU Informatik, Danmarks Tekniske Universitet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Higgs-partiklen og ny fysik ved LHC

N. Emil J. Bjerrum-Bohr, Niels Bohr Internationale Akademi og Discovery Centeret Niels Bohr Institutet.

Natur- og sundhedsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Det synlige og det usynlige i samtidskulturen

Kristin Veel, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Palmyra portræt projektet

Rubina Raja, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Sekularisme og revolution i Syrien

Sune Haugbølle, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

Under overfladen: Diplomatiets forunderlige verden

Rebecca Adler-Nissen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search

DUA og fællesskaber

Pia Quist, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet og Kristin Veel, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Humaniora og samfundsvidenskab

LÆS FORSKNINGSARTIKEL search