INTERNATIONALT SAMARBEJDE

Siden det danske Unge Akademi blev stiftet, er der i mange andre lande også etableret akademier for yngre forskere, og netværk for unge akademier er blomstret op både på nordisk-baltisk og europæisk plan. DUA er engageret i de internationale netværk, og for at styrke koordineringen af sager og henvendelser har DUA nedsat et internationalt udvalg.

Et øget internationalt samarbejde skal understøtte Det Unge Akademis formålsparagraf.

De fleste af de samfundsmæssige udfordringer, vi står overfor, er globale: stigende sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige kløfter, befolkningstilvækst og klimaforandringer. Sådanne problemer forstås og løses bedst ved at samarbejde på tværs af fag- og landegrænser og ved at højne dialogen mellem forskere, politiske aktører og borgere på tværs af landegrænser.

Det forskningspolitiske landskab har også forandret sig radikalt over de seneste år, ikke mindst i kraft af etableringen af det europæiske område for videregående uddannelse og det europæiske forskningsråd. Disse supranationale forskningspolitiske strukturer har ikke kun effekt på det europæiske forsknings- og uddannelsesklima, men også på stater, der ikke er medlemmer af EU. Et europæisk og internationalt samarbejde vil give en bedre platform til at kunne påvirke forsknings- og uddannelsespolitikken, uanset om det gælder om at påvirke prioriteringen af forskningsområder eller kriterierne for bedømmelse af forskningskvalitet, eller at støtte unge forskere fra hele verden i deres akademiske udvikling og karriere.

UNGE AKADEMIER VERDEN OVER

NATIONALE AKADEMIER:

DUA arbejder især tæt sammen med de nordiske og baltiske unge akademier. Blandt andet arrangerer denne gruppe på skift fælles møder. I efteråret 2023 blev mødet holdt Oslo, og i 2024 er DUA værter i København.

Samlet liste over verdens unge akademier

SUPRANATIONALE AKADEMIER:

Global Young Academy
Young Academy of Europe