Optagelse i Det Unge Akademi

Hvordan ansøger man?

Der er lukket for ansøgninger til optagelse i Det Unge Akademi.

Næste opslag vil komme ultimo januar 2025.

Hvem kan ansøge?

Ansøgninger modtages fra yngre forskere fra alle videnskabelige områder, idet hensigten med Akademiet er at skabe et tvær- og grundvidenskabeligt forum, hvor der kan debatteres med udgangspunkt i eget speciale. Det er hensigten at styrke unge forskeres netværk og blik for andre videnskaber, der kan bidrage med nyt lys over eget forskningsområde. Det forventes, at ansøgere interesserer sig for og tager udgangspunkt i det danske forskningsmiljø.

Nye medlemmer forventes at have afsluttet en ph.d.-grad inden for tre til ca. syv år på ansøgningstidspunktet og have ydet et vigtigt selvstændigt bidrag til forskningen, f.eks. i form af en vægtig publikation. Der tages hensyn til eventuelle fraværsperioder, f.eks. på grund af barselsorlov.

Et medlemskab varer fem år og opnås på baggrund af ansøgning efterfulgt af et interview. Interviews afholdes den 24. og 25. april 2024. Fremmøde til interview er en forudsætning for, at man kan komme i betragtning til optagelse.

Det Unge Akademi ser mangfoldighed som styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge. Det forventes dog, at ansøger kan forstå og tale dansk på dagligdags niveau, som er Akademiets arbejdssprog. Ansøgningen bør skrives på dansk, hvis det er ansøgeren muligt. Interviewet vil foregå på dansk.

Du kan ansøge ved udfylde ansøgningsformularen ved at trykke på knappen nedenfor, hvortil følgende bedes vedhæftet som én samlet pdf-fil:

• Et opdateret CV (max. 1 side) med anførelse af evt. udlandsophold og bevillinger
• En fuldstændig publikationsliste ordnet efter type og årstal

Ansøgningen bør skrives på dansk, hvis det er muligt for ansøgeren.

KONTAKT:
dua@kdvs.dk
Victor Kalsen Nissen, Politisk Konsulent
tlf. 31790562