Forsknings artikel

Kulstoffets kulturhistorie i det 21.århundrede: Fra fossilt brændsel til CO2-kreditter

DOWNLOAD FORSKNINGSARTIKEL