test 1

DUA på BLOOM 2024

09.02.2024

Symposium om Farver

Hvad fortæller farveløse antikke skulpturer og litterær farvesymbolik os om vores forhold til verden? Og kan farver afsløre antibiotikaresistente bakteriers samarbejde eller vise vejen til ny kræftmedicin? Det Unge Akademi afkoder naturens og kulturens farvespil.

Hvordan har litteraturens billedsproglige og symbolske gengivelse af farver historisk set påvirket vores opfattelse af dem? Hvorfor er klassisk skulpturarbejde de sidste 300 år blevet udført i en monokrom æstetik, når de i Antikken var fyldt med farver? Kan vi forhindre antibiotikaresistente bakterier i at gøre os syge – blot ved at iagttage deres skiftende farvesignaler? Og hvad sladrer de gule, pink, orange, grønne og røde farver i kemilaboratoriet om?

Det er nogle af de spørgsmål, som mikrobiolog Nina Molin Høyland-Kroghsbo, kunsthistoriker Amalie Skovmøller, kemiker Anton Autzen og litterat Torsten Bøgh Thomsen vil kaste sig over, når Det Unge Akademi går i kødet på farvernes væsen.