Foto: Lars Svankjær

Om Det Unge Akademi

Det Unge Akademi, forkortet DUA, blev oprettet i 2011 af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab som en uafhængig platform for unge forskere inden for alle videnskabsgrene.

Formålet med DUA er at styrke grundforskning og den tværfaglige udveksling, bygge bro mellem videnskab og samfund og give nogle af landets dygtigste unge forskere en stemme i offentligheden.
Der er stadig en tæt relation til Videnskabernes Selskab.

 

Øverste myndighed

Det Unge Akademis øverste myndighed er medlemsmøderne, som også vælger formandsskabet. Der afholdes 10 medlemsmøder om året. Derudover er DUA organiseret i et råd og tre faste udvalg (se mere nedenfor).

Det Unge Akademis formålsparagraf er:

  • At understøtte Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs formålsparagraf ved at arbejde for styrkelsen af videnskabens stilling i Danmark, navnlig den grundvidenskabelige forskning og tværvidenskabelige forståelse;
  • At bringe unge forskere i kontakt med andre discipliner uden for eget fagområde;
  • At engagere unge forskere i tværvidenskabelig og forskningspolitisk tænkning;
  • At opmuntre til udadrettet forskningsformidling;
  • At støtte unge forskere i deres akademiske udvikling og karriere.

Rådet

Rådet er det ledende organ for Det Unge Akademi og består af 5 medlemmer. Rådet planlægger sæsonens møder, varetager forskellige praktiske opgaver og står for kommunikationen med Videnskabernes Selskabs præsidium og med sekretariatet. Rådet vælges af medlemmerne for ét år ad gangen. Valget foregår på et medlemsmøde i februar måned.

Forperson: Louise Kruse Jensen
Næstforperson: Anders Bjørk
Repræsentant for Samarbejdsudvalget: Simona Zetterberg-Nielsen
Repræsentant for Formidlingsudvalget: Nina Molin Høyland-Kroghsbo
Repræsentant for Forskningspolitisk udvalg: Janus Juul Eriksen

Udvalg

Internationalt

Det Unge Akademi har tre stående udvalg: Samarbejdsudvalget, Forskningsformidlingsudvalget, Forskningspolitisk udvalg.

Alle medlemmer af Det Unge Akademi er medlem af mindst ét udvalg og deltager aktivt i udvalgsarbejdet både på og mellem møderne.

 

Det Unge Akademi ønsker i de kommende år at etablere og udvikle samarbejdet med unge akademier i andre lande og på overnationalt plan.

Der er indtil videre etableret unge akademier i 20 lande verden over.