Årets Forskningsmiljø 2024

25.01.2024

Det Unge Akademi uddeler igen i år prisen for årets danske forskningsmiljø. Som juniorforskere kan I indstille jeres forskningsmiljø til prisen for Årets Forskningsmiljø 2024 og vinde anerkendelsen samt 10.000 kr. til et fagligt eller socialt arrangement.

Gode forskningsmiljøer gør forskningen bedre

I Det Unge Akademi ved vi, hvor vigtigt det er for unge forskeres talentudvikling at indgå i gode forskningsfællesskaber. Derfor har vi indstiftet en pris, der anerkender forskningsmiljøets betydning for den enkelte forskers arbejde, præstationer og velvære, og anerkender deltagernes bidrag til fællesskabet. Vores mål er at stimulere samtalen om de kvaliteter, der kendetegner et godt forskningsmiljø.

Hvem kan nominere et forskningsmiljø til prisen?

I kan indstille jeres forskningsmiljø til prisen Årets Forskningsmiljø 2024. Prisen er 10.000 kr. til at understøtte et fagligt eller socialt arrangement i jeres forskningsmiljø. Prisen for Årets Forskningsmiljø blev uddelt for første gang i 2022. I kan under tidligere års vindere læse om baggrunden for uddelingen, og om hvad vi lærte om gode forskningsmiljøer ved at læse de mange inspirerende indstillinger. I skal være to eller flere forskere på kandidat-, ph.d.-, postdoc- eller adjunktniveau med ansættelse på en dansk forskningsinstitution som sammen nominerer et forskningsmiljø til prisen.

Hvad lægger vi vægt på i vurderingen af de nominerede forskningsmiljøer?

For os er det særligt vigtigt, at yngre forskere får vejledning, sparring og mulighed for at udvikle sig. Det kan faciliteres på mange måder. Det gode forskningsmiljø kunne fx være et miljø, der fremmer fremragende forskning og kreativitet, afprøvning af nye ideer og kollektivets trivsel og mentale sundhed. Vi glæder os til at høre, hvad der for jer er et godt forskningsmiljø.

Hvad er et “forskningsmiljø”?

 • Det kan være et formelt eller uformelt netværk, f.eks. et ph.d.-netværk eller et forskningsformidlingsnetværk
 • Det kan være en forskningsklynge som samler forskere på tværs af specifikke fagområder
 • Det kan være en forskningsgruppe med en vejleder og to eller flere ph.d.-studerende
 • Det kan være et miljø med en flad eller ikke-flad struktur
 • Det kan være digitalt og/eller fysisk

Hvordan kan I nominere jeres forskningsmiljø?

I skal indsende en kort indstilling, der forholder sig til følgende spørgsmål:

 • Giv en kort beskrivelse af det nominerede forskningsmiljø, herunder hvad I forsker i, hvor I er placeret, hvor stort miljøet er, og hvad jeres tilhørsforhold til det er.
 • Hvorfor har jeres forskningsmiljø fortjent prisen for Årets Forskningsmiljø?
 • Hvordan har samarbejdet i forskningsmiljøet fremmet jeres forskning og udviklet jer og jeres karrieremuligheder som unge forskere?

Derudover må indstillingen gerne adressere et eller flere af følgende spørgsmål:

 • Hvordan fremmer I kreativitet, og hvordan giver I mulighed for at fejle?
 • Hvordan er I fælles om jeres succeser og nederlag?
 • Hvad gør I for at skabe gruppefølelse og favne forskelle?
 • Hvilke planer har I for videre udvikling af jeres forskningsmiljø?

Giv gerne konkrete eksempler til at underbygge jeres indstilling – ikke kun eksempler på sociale initiativer, men også forsknings- og karriererelaterede initiativer. Giv både eksempler på top-down-initiativer og bottom-up-initiativer.

Ansøgningsfristen er 15. marts 2024.
Prisen uddeles i juni 2024.
Spørgsmål kan sendes til: Victor Kalsen Nissen på vkn@videnskabernesselskab.dk

Se også artikel i Uniavisen: Det Unge Akademi: Derfor belønner vi det bedste forskningsmiljø (uniavisen.dk)