Vin & Viden: Blinde vinkler – kunst fra danske kolonier

24.11.2022

Shutterstock – Chad N

Kunstværker med motiver fra danske kolonier har været sat uden for døren som ”udanske”. Vi finder værkerne frem – og tegner et mere nuanceret billede af, hvad vi er og var.

Vi undersøger, hvordan kunsten, og især landskabsmaleriet, bidrog til udviklingen af en national identitet og kultur i Danmark i 1800-tallet. De danske kolonier passede ikke ind i det billede af Danmark, som både kunstnere og kunsthistorikere forsøgte at male frem. Ved at se nærmere på billeder fra kolonierne, som faldt udenfor danskhedens rammer, åbnes der op for nye perspektiver på både dansk kunsthistorie og kolonihistorie.

Oplægsholder

Mathias Danbolt er professor ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet og medlem af Det Unge Akademi. Mathias forsker i krydsfeltet mellem kunsthistorie og kolonihistorie i en nordisk kontekst.